Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

40. MaahanmuuttoPDF-versio

01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 45 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -45 000
2013 talousarvio 18 066 000
2012 tilinpäätös 18 744 000
2011 tilinpäätös 18 967 000

20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)

Momentin päätösosaa täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin käyttötarkoituksen mukaan momentin määrärahoja ei saa käyttää virkamiesten palkkaukseen ilman kirjausta momentin päätösosassa. Paluumuuttajien muuttovalmennuksen koordinointi sekä kielitutkinnon käytännönjärjestelyt toteutetaan virkamiestyönä, joten täydennetään momentin päätösosaa siten, että määrärahaa saa käyttää enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio 876 000
2012 tilinpäätös 630 033
2011 tilinpäätös 592 360

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 5 186 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 5 200 000 euroa vastaanottokeskuksissa olevan ennakoitua suuremman asukasmäärän takia. Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden siirtyminen kuntiin ei ole nopeutunut ja vastaanottokeskuksissa kuntaan muuttoa odottavien määrä on ollut kuukausittain keskimäärin noin 400 henkilöä. Turvapaikkapäätöksenteon tehostuessa oleskeluluvan saaneiden määrä on lisääntynyt enemmän kuin kuntapaikkoja on tarjolla. Vähennys 14 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio 5 186 000
2013 talousarvio 55 289 000
2012 tilinpäätös 69 500 559
2011 tilinpäätös 77 907 555