Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

20. RajavartiolaitosPDF-versio

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 516 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -516 000
2013 III lisätalousarvio 2 000 000
2013 talousarvio 227 386 000
2012 tilinpäätös 225 594 000
2011 tilinpäätös 223 985 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 4 600 000 euroa kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen.

Selvitysosa:Vuoden 2011 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AB/B 412 helikopterien uusimiseen, tilausvaltuus uusittiin vuoden 2012 talousarviossa. Hankinnan kokonaiskustannusarvio on 62 000 000 euroa. Hankkeen kilpailutuksen yhteydessä todettiin, että taloudellisin vaihtoehto on hankkia kaksi uutta Super Puma helikopteria ja yhdenmukaistaa kaksi uusinta AB/B 412 helikopteria. Sopimus kahden uuden Super Puma koneen hankinnasta tehtiin vuoden 2012 lopussa. Tilausvaltuuteen suunnitellusta määrärahasta jää käyttämättä 4 600 000 euroa, joka kohdennetaan kahden jäljelle jäävän AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen joko vaihtokaupalla tai uusimalla helikoptereiden varusteita ja järjestelmiä sekä varaosia.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 III lisätalousarvio 20 500 000
2013 talousarvio 76 000 000
2012 tilinpäätös 44 421 000
2011 tilinpäätös 24 910 000