Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
            01. Oikeusministeriön toimintamenot
            03. Eräiden virastojen toimintamenot
            04. Tutkimus ja kehittäminen
            29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 124 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 54 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta sekä lisäyksenä 178 000 euroa eräiden taloushallintotehtävien siirtona momenteilta 25.10.03, 25.10.04, 25.10.05, 25.20.01, 25.30.01 ja 25.40.01 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta aiheutuviin menoihin.


2013 IV lisätalousarvio124 000
2013 talousarvio26 718 000
2012 tilinpäätös26 582 000
2011 tilinpäätös25 962 000

03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 13 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-13 000
2013 talousarvio6 764 000
2012 tilinpäätös7 160 000
2011 tilinpäätös7 695 000

04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-6 000
2013 talousarvio2 068 000
2012 tilinpäätös2 042 000
2011 tilinpäätös1 884 000

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 500 000 euroa.


2013 IV lisätalousarvio6 500 000
2013 talousarvio55 000 000
2012 tilinpäätös57 386 287
2011 tilinpäätös52 934 113