Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
            31. Palkkaturvamaksujen palautukset
            99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
       39. Muut sekalaiset tulot
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

31. Palkkaturvamaksujen palautuksetPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 8 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkaturvamäärärahan ennakoitua suuremmasta käytöstä.


2013 IV lisätalousarvio8 000 000
2013 talousarvio29 327 000
2012 tilinpäätös33 624 331
2011 tilinpäätös34 165 222