Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
            10. Liikenneviraston tulot
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

10. Liikenneviraston tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 017 000 euroa.

Selvitysosa: EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia investointimomentilta maksetuista kustannuksista merkitään tuloksi hankkeen Ilmalan ratapiha vuoden 2008 tukipäätöksen ennakkosuoritus 1 950 000 euroa ja hankkeen Lahti—Vainikkala, pääasiallinen rautatieyhteys Venäjän rajalle vuoden 2007 tukipäätöksen ennakkosuoritus 67 000 euroa. Tuloutettua 2 017 000 euroa vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.10.77.


2013 IV lisätalousarvio2 017 000
2013 I lisätalousarvio-4 414 000
2013 talousarvio61 983 000
2012 tilinpäätös64 145 863
2011 tilinpäätös12 819 363