Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Inrikesministeriet
       02. Utlänningsverket
       05. Länsstyrelserna
       07. Häradena
       75. Polisväsendet
       80. Räddningsväsendet

Talousarvioesitys 2013

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Motiveringen under momentet ändras så, att bevillningsfullmakten höjs från 139 134 000 euro till 159 311 000 euro och så, att 9 269 000 euro av bevillningsfullmakten under momentet i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland riktas till landskapet Kajanaland.

Förklaring:Ökningen av bevillningsfullmakten med 20 177 000 euro föranleds av en ombudgetering av fullmakter som upplösts när det gäller bevillningsfullmakter som beviljats åren 2000—2003.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår 2005 2006 2007 2008 Sammanlagt
           
Förbindelser åren 2000—2004 95,457 73,789 16,352 - 185,598
Förbindelser år 2005 29,114 61,729 47,888 11,311 150,042
Kajanaland 1,855 3,884 2,819 0,711 9,269
Sammanlagt 126,426 139,402 67,059 12,022 344,909

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 tilläggsb.
2005 budget 126 426 000
2004 bokslut 117 123 093
2003 bokslut 107 064 551