Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 160 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 90 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 70 000 euroa siirrosta momentille 33.02.05 kattamaan adoptiolautakunnan laajentuneita tehtäviä.


2013 IV lisätalousarvio -160 000
2013 talousarvio 41 190 000
2012 tilinpäätös 40 262 000
2011 tilinpäätös 39 730 000

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 125 000 euroa käsittelyruuhkan purkamiseen, mistä 99 000 euroa siirtona momentilta 33.01.21 ja 26 000 euroa uudelleenbudjetointina liittyen momentin 33.01.21 vuonna 2012 myönnetyn määrärahan peruuttamiseen sekä vähennyksenä 5 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio 120 000
2013 talousarvio 2 243 000
2012 tilinpäätös 2 365 000
2011 tilinpäätös 2 171 000

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 10 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -10 000
2013 talousarvio 4 534 000
2012 tilinpäätös 5 237 000
2011 tilinpäätös 4 528 000

21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 99 000 euroa.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 26 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 33.01.02 ja vuoden 2012 määrärahan peruuttaminen budjetoidaan uudelleen vuodelle 2013 momentille 33.01.02.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 IV lisätalousarvio -99 000
2013 talousarvio 100 000
2012 tilinpäätös 26 000