Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2013

10. Liikenneviraston tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 017 000 euroa.

Selvitysosa:EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia investointimomentilta maksetuista kustannuksista merkitään tuloksi hankkeen Ilmalan ratapiha vuoden 2008 tukipäätöksen ennakkosuoritus 1 950 000 euroa ja hankkeen Lahti—Vainikkala, pääasiallinen rautatieyhteys Venäjän rajalle vuoden 2007 tukipäätöksen ennakkosuoritus 67 000 euroa. Tuloutettua 2 017 000 euroa vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.10.77.


2013 IV lisätalousarvio 2 017 000
2013 I lisätalousarvio -4 414 000
2013 talousarvio 61 983 000
2012 tilinpäätös 64 145 863
2011 tilinpäätös 12 819 363