Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 10 000 000
10. Eduskunnan kanslia 10 000 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha), vähennystä -1 149 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä 1 149 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 22 500 000
20. Rajavartiolaitos 22 500 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 20 500 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 30 292 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 1 992 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 1 992 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 28 300 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 300 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 25 000 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -4 046 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -4 046 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -4 046 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 50 710 000
10. Yleissivistävä koulutus 35 000 000
35. Avustus yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 35 000 000
30. Aikuiskoulutus 1 000 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 10 200 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 200 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
80. Taide ja kulttuuri 4 510 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 510 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 100 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 1 000 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
50. Vesitalous 1 100 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 100 000
60. Metsätalous 3 000 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 226 500 000
10. Liikenneverkko 225 000 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 25 000 000
88. Finavia Oyj:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) 200 000 000
50. Tutkimus 1 500 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 28 700 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 3 700 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 0
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), lisäystä 500 000
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 200 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 25 000 000
51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 25 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 15 000 000
39. Avustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 15 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 500 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 4 500 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 500 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 0
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
Määrärahojen kokonaismäärä 389 256 000