Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

III lisätalousarvioesitys 2013PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA10 000 000
10. Eduskunnan kanslia10 000 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha), vähennystä-1 149 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä1 149 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA22 500 000
20. Rajavartiolaitos22 500 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 500 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA30 292 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto1 992 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä1 992 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus28 300 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 300 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä25 000 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-4 046 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-4 046 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-4 046 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA50 710 000
10. Yleissivistävä koulutus35 000 000
35. Avustus yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)35 000 000
30. Aikuiskoulutus1 000 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus10 200 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä200 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
80. Taide ja kulttuuri4 510 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 510 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA5 100 000
40. Kala-, riista- ja porotalous1 000 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
50. Vesitalous1 100 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 100 000
60. Metsätalous3 000 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA226 500 000
10. Liikenneverkko225 000 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä25 000 000
88. Finavia Oyj:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)200 000 000
50. Tutkimus1 500 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA28 700 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka3 700 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)0
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), lisäystä500 000
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä200 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka25 000 000
51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä25 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA15 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto15 000 000
39. Avustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)15 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA4 500 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu4 500 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 500 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen0
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
Määrärahojen kokonaismäärä 389 256 000