Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

III lisätalousarvioesitys 2013PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 10 000 000
10. Eduskunnan kanslia 10 000 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha), vähennystä -1 149 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä 1 149 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 22 500 000
20. Rajavartiolaitos 22 500 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 20 500 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 30 292 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 1 992 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 1 992 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 28 300 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 300 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 25 000 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -4 046 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -4 046 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -4 046 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 50 710 000
10. Yleissivistävä koulutus 35 000 000
35. Avustus yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 35 000 000
30. Aikuiskoulutus 1 000 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 10 200 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 200 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
80. Taide ja kulttuuri 4 510 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 510 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 100 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 1 000 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
50. Vesitalous 1 100 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 100 000
60. Metsätalous 3 000 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 226 500 000
10. Liikenneverkko 225 000 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 25 000 000
88. Finavia Oyj:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) 200 000 000
50. Tutkimus 1 500 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 28 700 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 3 700 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 0
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), lisäystä 500 000
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 200 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 25 000 000
51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 25 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 15 000 000
39. Avustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 15 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 500 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 4 500 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 500 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 0
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
Määrärahojen kokonaismäärä 389 256 000