Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentilta vähennetään 49 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tammi—heinäkuun kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloarviosta. Uusien henkilöautojen kysyntäennuste vuodelle 2013 on 103 000 kappaletta eli hieman alempi kuin talousarviossa ennakoitu 105 000 kappaletta. Myös eräiden muiden ajoneuvoryhmien, erityisesti pakettiautojen kysyntä on ollut ennakoitua vähäisempää.


2013 III lisätalousarvio -49 000 000
2013 talousarvio 1 034 000 000
2012 tilinpäätös 1 007 227 411
2011 tilinpäätös 1 067 936 917

05. Varainsiirtovero

Momentilta vähennetään 54 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu alkuvuoden kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloennusteesta.


2013 III lisätalousarvio -54 000 000
2013 talousarvio 606 000 000
2012 tilinpäätös 579 667 904
2011 tilinpäätös 544 013 171

06. Arpajaisvero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 29 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu alkuvuoden 2013 ennakoitua suuremmasta verotulokertymästä.


2013 III lisätalousarvio 29 000 000
2013 talousarvio 201 000 000
2012 tilinpäätös 207 111 074
2011 tilinpäätös 168 726 566

08. Jätevero

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tammi—heinäkuun kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloarviosta. Jäteverokertymän arviointia vaikeuttaa vuoden 2011 alussa voimaan astunut jäteverouudistus, jossa sekä verotasoa että veropohjaa muutettiin. Verotasoa on korotettu tämän jälkeen vuosina 2012 ja 2013.


2013 III lisätalousarvio -7 000 000
2013 talousarvio 70 000 000
2012 tilinpäätös 56 202 500
2011 tilinpäätös 64 083 432