Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 427 140 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuuden lisäys 5 000 000 euroa on tarkoitus käyttää mm. nopeuttamaan meriteollisuuden hiipuvien liiketoiminta-alueiden korvaamista uusilla, kestävästi kilpailukykyisillä liiketoiminnoilla ja vauhdittamaan rakennemuutoksessa vapautuvan osaamisen hyödyntämistä uusissa tehtävissä sekä tukemaan suomalaisen tietoturvaklusterin kansainvälistä kasvua ja tehostamaan kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa.

Valtuuden lisäystä on tarkoitus käyttää myös Team Finland -yhteistyössä toteutettaviin uusiin, erityisesti innovatiivisten pk-yritysten kansainvälistymistä edistäviin toimiin.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 2 000 000 euroa vuonna 2014, 2 000 000 euroa vuonna 2015, 750 000 euroa vuonna 2016 ja 250 000 euroa vuonna 2017.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 III lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio -600 000
2013 talousarvio 431 270 000
2012 tilinpäätös 431 513 978
2011 tilinpäätös 450 569 838