Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on tarkoitus käyttää taimikon hoidon ja nuoren metsän kunnostuksen, kunnostusojituksen, metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen sekä metsänuudistamisen työmäärien lisäämiseen.

Töiden työllisyysvaikutus on noin 140 henkilötyövuotta.


2013 III lisätalousarvio 3 000 000
2013 talousarvio 61 480 000
2012 tilinpäätös 67 085 470
2011 tilinpäätös 82 263 010