Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 1 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu tarpeesta aikaistaa valtiolle tulevia menoja. Lisämäärärahalla toteutetaan kevään 2013 tulvista valtion vastuulla oleville vesistörakenteille aiheutuneiden vaurioiden korjaustoimia, välttämättömiä rakenteiden perusparannuksia sekä tulvariskien hallinnan suunnittelua tulvista kärsineillä alueilla.

Tarvittavien korjaus- ja kunnostustoimenpiteiden nopea toteuttaminen pienentää olennaisesti vahinkoriskiä tulvatilanteen toistuessa ja vähentää tulvista aiheutuvia haittoja elinkeinotoiminnalle ja asukkaiden päivittäiselle liikkumiselle.


2013 III lisätalousarvio 1 100 000
2013 I lisätalousarvio 400 000
2013 talousarvio 14 508 000
2012 tilinpäätös 11 684 000
2011 tilinpäätös 11 545 000