Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

40. Korkeakouluopetus ja tutkimusPDF-versio

Valtuus

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin ja Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2013 hyväksyä sitoumuksia 302 596 000 euron arvosta.

Selvitysosa:Valtuuden lisäys 20 000 000 euroa on tarkoitus käyttää osaamisperusteisen kasvun tukemiseen. Valtuus käytetään Suomen Akatemian kilpailtuun tutkimusrahoitukseen ja se kohdennetaan huippututkimuksen edellytysten tukemiseen sekä uusien tutkimusohjelmien, erityisesti mineraalivarat ja korvaavat materiaalit sekä arktinen tutkimus, käynnistämiseen.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja momentille 29.40.51 4 000 000 euroa vuonna 2014, 4 000 000 euroa vuonna 2015, 4 000 000 euroa vuonna 2016, 4 000 000 euroa vuonna 2017 ja 4 000 000 euroa vuonna 2018.

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää kansallista rakennusterveyttä tukevan koulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen suunnittelusta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Tarkoituksena on laatia pikaisesti valtakunnallinen rakennusterveyden koulutuksen kehittämissuunnitelma. Oppilaitokset kohdentaisivat opetussisältöjään opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelman pohjalta osoittamalla tavalla.


2013 III lisätalousarvio 200 000
2013 talousarvio 35 431 000
2012 tilinpäätös 30 526 000
2011 tilinpäätös 23 536 000

30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Momentin päätösosan kohta 3) muutetaan seuraavaksi:

3) enintään 21 185 000 euroa ammattikorkeakoulujen strategiaa tukeviin hankkeisiin ja ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyön edellytysten vahvistamiseen.

Selvitysosa:Kertaluonteisella lisämäärärahalla vahvistetaan ammattikorkeakoulujen edellytyksiä työelämälähtöiseen opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhön erityisesti teollisuus- ja palvelusektorilla sekä hyvinvointipalveluissa. Tämä edellyttää toimintaan pätevöityneitä henkilöitä, t&k-toiminnan vahvempaa kytkentää koulutukseen sekä laajamittaisen asiantuntijavaihdon kehittämistä ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja työelämän välille.


2013 III lisätalousarvio 10 000 000
2013 talousarvio 411 754 000
2012 tilinpäätös 424 370 575
2011 tilinpäätös 406 241 257