Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 25 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen saa käyttää enintään 56 614 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys johtuu muista kuin valtuuksista aiheutuvista puolustusmateriaalihankintamenoista.

Hankintojen aikaistamisen arvioidaan tukevan kotimaisen puolustusteollisuuden työllisyyttä ja täydentävät sopivalla tavalla yritysten tilauskantaa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 555 175 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 44 857 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 56 614 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.


2013 III lisätalousarvio 25 000 000
2013 I lisätalousarvio -53 626 000
2013 talousarvio 685 272 000
2012 tilinpäätös 641 996 025
2011 tilinpäätös 585 343 000