Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 2 000 000 euroa aiheutuu Puolustushallinnon rakennuslaitokselta tilattavien rakennusten kunnossapitotöiden ja ylläpitopalveluiden kustannuksista, 1 000 000 euroa räjähdeturvallisuuden parantamiseksi rakennettavien varastoalueen suojavallien kustannuksista ja 300 000 euroa Senaatti-kiinteistöjen hyväksymien rakennusten purkutöiden kustannuksista.

Rakennusten kunnossapitotöiden, rakennusten purkutöiden ja suojavallien rakentamisen työllistäväksi vaikutukseksi arvioidaan 32 henkilötyövuotta.


2013 III lisätalousarvio 3 300 000
2013 I lisätalousarvio 11 674 000
2013 talousarvio 1 770 549 000
2012 tilinpäätös 1 740 494 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 25 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen saa käyttää enintään 56 614 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys johtuu muista kuin valtuuksista aiheutuvista puolustusmateriaalihankintamenoista.

Hankintojen aikaistamisen arvioidaan tukevan kotimaisen puolustusteollisuuden työllisyyttä ja täydentävät sopivalla tavalla yritysten tilauskantaa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 555 175 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 44 857 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 56 614 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.


2013 III lisätalousarvio 25 000 000
2013 I lisätalousarvio -53 626 000
2013 talousarvio 685 272 000
2012 tilinpäätös 641 996 025
2011 tilinpäätös 585 343 000