Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 20 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös viranomaisveneen hankintaan ja suunnittelukuluihin.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 2 500 000 euroa aiheutuu momentin käyttötarkoituksen laajentamisesta viranomaisveneen konseptiveneen suunnitteluun ja hankintaan sekä 18 000 000 euroa AB/B 412 helikopterien uusimiseen suunnitellun rahoituksen aikaistamisesta.

Rajavartiolaitos on valmistellut yhdessä merellisten toimijoiden kanssa monitoimisen, erityisesti öljyntorjuntaan soveltuvan viranomaisveneen konseptia. Tavoitteena on suunnitella ja ottaa käyttöön kustannustehokas merellinen venetyyppi, jossa huomioidaan viranomaisten tarvitsema kelirikko-, pelastus-, sammutus-, hinaus- ja öljyntorjuntakyky.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 Yhteensä vuodesta
2013 lähtien
           
AB/B 412 helikopterikaluston korvaaminen 40 000 - - - 40 000
Super Puma modifikaatio ja G-huolto 2 000 - 4 710 27 000 33 710
Ulkovartiolaivahankinta 52 000 - - - 52 000
Menot yhteensä 94 000 - 4 710 27 000 125 710

2013 III lisätalousarvio 20 500 000
2013 talousarvio 76 000 000
2012 tilinpäätös 44 421 000
2011 tilinpäätös 24 910 000