Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että kuluvan vuoden talousarvion peruskorjauksen investointimääräraha 34 milj. euroa ei tule riittämään käynnissä olevien töiden loppuunsaattamiseen teknistaloudellisesti järkevällä tavalla. Peruskorjauksen eteneminen toteutuu suunnitellusti ja lisämääräraha tarvitaan meneillään olevien C-rakennuksen korjauksen ja VESPER-hankkeen sekä Pikkuparlamentin muutostöiden kustannusten maksamiseen vuonna 2013. Lisämäärärahalla turvataan eduskunnan peruskorjauksen keskeytyksetön eteneminen.

Määrärahalisäyksen johdosta vuodelle 2014 aiemmin arvioitu määrärahatarve alenee kaikkiaan 8 milj. eurolla, kun määrärahatarvetta lisäävänä otetaan huomioon, että Pikkuparlamentin eräiden ulkopuolisten turvallisuusratkaisujen toteuttaminen tulee vaatimaan aiemmin arvioitua suuremman rahoituksen.


2013 III lisätalousarvio 10 000 000
2013 talousarvio 34 000 000
2012 tilinpäätös 23 800 000
2011 tilinpäätös 20 500 000