Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI-26 000
01. Tasavallan presidentti-26 000
01. Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha), vähennystä-26 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA115 000 000
10. Omistajaohjaus115 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä115 000 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA36 700 000
01. Ulkoasiainhallinto4 045 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä45 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä4 000 000
10. Kriisinhallinta0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö32 655 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä32 655 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA930 000
01. Ministeriö ja hallinto30 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)0
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä30 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu900 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä485 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-485 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä900 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA7 225 000
01. Hallinto3 900 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 900 000
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)0
10. Poliisitoimi2 800 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 800 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta525 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä525 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-32 946 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto8 152 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä450 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä7 702 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus-41 952 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 674 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-53 626 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta854 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä854 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA14 882 000
01. Hallinto51 200 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä85 000
13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 935 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 900 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha), lisäystä41 880 000
89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)8 000 000
10. Verotus ja tullitoimi5 100 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 800 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha), lisäystä2 300 000
20. Palvelut valtioyhteisölle2 900 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 900 000
88. Senaatti-kiinteistöt0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto2 740 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 740 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto1 589 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 589 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)0
70. Valtionhallinnon kehittäminen3 200 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 200 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-15 747 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-547 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-15 200 000
90. Kuntien tukeminen100 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 000 000
22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)600 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä500 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt800 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)800 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot-37 000 000
87. Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-37 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA4 257 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot76 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä76 000
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v)0
10. Yleissivistävä koulutus-76 000
20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-76 000
30. Aikuiskoulutus49 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä49 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus188 000
89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)188 000
80. Taide ja kulttuuri4 020 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä320 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA9 308 000
01. Hallinto510 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä510 000
10. Maaseudun kehittäminen0
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)0
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)0
20. Maatalous3 778 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 064 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-11 000 000
45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-286 000
40. Kala-, riista- ja porotalous4 620 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v)0
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 220 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 400 000
50. Vesitalous400 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä400 000
60. Metsätalous0
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v)0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA5 126 000
10. Liikenneverkko-4 414 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 586 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-10 000 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut170 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha), lisäystä170 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen9 370 000
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 370 000
50. Tutkimus0
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA43 595 000
01. Hallinto12 982 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 305 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 677 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka37 400 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)0
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), vähennystä-600 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 000 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), lisäystä800 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä23 200 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka1 113 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 677 000
51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 790 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)0
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä100 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
60. Energiapolitiikka-8 000 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä-13 000 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)5 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA24 000
01. Hallinto0
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)0
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta0
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut-563 000
28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha), vähennystä-563 000
20. Työttömyysturva170 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä170 000
30. Sairausvakuutus267 000
28. Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)267 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto150 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)0
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä150 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen0
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)0
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA30 700 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot700 000
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen30 000 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
87. A-Kruunu Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)30 000 000
36. VALTIONVELAN KOROT-103 000 000
01. Valtionvelan korko-103 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-103 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 131 775 000