Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
            50. Avustukset

Talousarvioesitys 2013

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös tuottavuutta edistäviin hankkeisiin liittyvän määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 207 000
2012 tilinpäätös 163 000
2011 tilinpäätös 119 000

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
       
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 287 +30 3 317
Avustukset korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin (enintään) 50 - 50
Muut avustukset (enintään) 751 - 751
Yhteensä 4 088 +30 4 118

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokran indeksikorotuksesta sekä arvonlisäveron korotuksesta.


2013 I lisätalousarvio 30 000
2013 talousarvio 4 088 000
2012 tilinpäätös 3 775 534
2011 tilinpäätös 2 810 120