Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Ulkoasiainhallinto
       10. Kriisinhallinta

Talousarvioesitys 2013

01. UlkoasiainhallintoPDF-versio

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve on siirtoa momentilta 32.01.01 Suomen Wienin suurlähetystössä Suomen IAEA-hallintoneuvostojäsenyyden ajan toimivan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin.


2013 I lisätalousarvio 45 000
2013 talousarvio 200 302 000
2012 tilinpäätös 204 459 000
2011 tilinpäätös 201 966 000

29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 2 000 000 euroa aiheutuu kansainvälisen aineiston tietoturvallisuuden kehittämisestä Salve-hankkeessa aiheutuneista arvonlisäveromenoista ja 1 000 000 euroa kehitysyhteistyöstä aiheutuvien arvonlisäveromenojen lisääntymisestä sekä 1 000 000 lähialueyhteistyön päättymisestä aiheutuvien arvonlisäveromenojen lisääntymisestä.


2013 I lisätalousarvio 4 000 000
2013 talousarvio 18 127 000
2012 tilinpäätös 21 643 725
2011 tilinpäätös 18 676 344