Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka
            40. Energiatuki

Talousarvioesitys 2013

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

40. Energiatuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 13 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perustelujen valtuuskohta muutetaan siten, että vuonna 2013 saa sitoumuksia tehdä enintään 127 350 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan vähennys on 13 000 000 euroa, mistä 500 000 euroa aiheutuu hallituksen linjaamien menosäästöjen kokonaisuudesta, 5 000 000 euroa siirrosta momentille 23.10.88 ja 7 500 000 euroa siirrosta momentille 27.10.18.

Kuluvan vuoden talousarviossa momentille on myönnetty yhteensä 144 850 000 euron myöntämisvaltuus, josta 100 000 000 euroa vuonna 2012 käyttämättä jääneen valtuuden uudelleenbudjetointiin. Tästä valtuudesta on vähennetty tässä lisätalousarvioesityksessä säästönä 5 000 000 euroa, momentille 27.10.18 tehdyn määrärahasiirron vuoksi 7 500 000 euroa ja momentille 23.10.88 tehdyn määrärahasiirron vuoksi 5 000 000 euroa. Näin momentin myöntämisvaltuus on yhteensä 127 350 000 euroa.

Vuoden 2013 myöntämisvaltuuden 5 000 000 euron vähennyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menojen vähennystä 500 000 euroa vuonna 2013, 2 000 000 euroa vuonna 2014, 1 250 000 euroa vuonna 2015, 750 000 euroa vuonna 2016 ja 500 000 euroa vuonna 2017.


2013 I lisätalousarvio -13 000 000
2013 talousarvio 121 355 000
2012 tilinpäätös 49 791 343
2011 tilinpäätös 60 633 741

41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää LNG-terminaalien investointimenojen avustusten maksamiseen.

Valtuus

Vuonna 2013 saa sitoumuksia tehdä enintään 33 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Vuoden 2015 alussa voimaan astuva EU:n rikkidirektiivi lisää erityisesti energiaintensiivisen perusteollisuuden viennin vuotuisia kustannuksia. EU:n rikkidirektiivin kansallisella yritysten kustannuksia alentavalla toimenpideohjelmalla kompensoidaan rikkidirektiivin negatiivisia vaikutuksia Suomen kilpailukyvylle ja elinkeinoelämälle. Toimenpideohjelmaan liittyen tuetaan nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien rakentamista, millä turvataan LNG:n saanti ja jakelu. Avustukset myönnetään valtioneuvoston asetuksella ( /2013) tarkemmin säädettävin perustein. Päätökset tehdään ehdollisina, ja tuki voidaan maksaa vasta, kun Euroopan komissio on hyväksynyt tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi.

Myöntämisvaltuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 5 000 000 euroa vuonna 2013, 12 000 000 euroa vuonna 2014, 10 000 000 euroa vuonna 2015, 5 000 000 euroa vuonna 2016 ja 1 000 000 euroa vuonna 2017.


2013 I lisätalousarvio 5 000 000