Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       20. Maatalous
            44. Luonnonhaittakorvaus
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous

Talousarvioesitys 2013

20. MaatalousPDF-versio

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös suunnitellun luonnonvarakeskuksen valmistelusta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskus on tarkoitus muodostaa nykyisistä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta sekä Metsäntutkimuslaitoksesta. Tarkoituksena on, että Luonnonvarakeskus aloittaa toiminnan 1.1.2015. Valmistelu edellyttää tutkimuslaitoksen voimavarojen kohdentamista Luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin menoihin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 31 830 000
2012 tilinpäätös 34 315 000
2011 tilinpäätös 33 288 000

43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 15 064 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve perustuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vireillä olevaan muutosehdotukseen, jossa tavoitteena on tasapainottaa ohjelman rahoitus vastaamaan ohjelmakauden tarvetta. Lisämäärärahan tarpeesta 11 286 000 euroa aiheutuu eläinten hyvinvointia edistävien tukien kasvaneesta menekistä. Vuonna 2011 toimenpiteeseen sitoutui noin 4 900 tilaa ja tukea maksettiin 10 030 000 euroa. Keväällä 2012 toimenpiteeseen sitoutui lähes 6 200 tilaa, joille maksettavan tuen määräksi on arvioitu 50 600 000 euroa. Määrärahan lisäyksestä 3 160 000 euroa on EU-osuutta ja 8 126 000 euroa kansallista osuutta.

Vastaavasti vähennetään yhteensä 11 286 000 euroa seuraavasti: 11 000 000 euroa momentin 30.20.44 määrärahasta ja 286 000 euroa momentin 30.20.45 määrärahasta (vähennyksestä on EU-osuutta 3 160 000 euroa ja kansallista osuutta 8 126 000 euroa).

Lisämäärärahan tarpeesta 3 778 000 euroa perustuu erityisympäristötukisopimusten ja erityisesti luonnonmukaisen tuotannon sopimusten määrän kasvamiseen. Lisäyksestä 1 700 000 euroa on EU-osuutta ja 2 078 000 euroa kansallista osuutta.

Ympäristötukijärjestelmän ja muiden järjestelmien vuoden 2013 määrärahojen arvioitu jakautuminen (euroa)

  Talousarvio Lisätalousarvioesitys Yhteensä1)
       
Yhteensä, josta 364 329 000 15 064 000 379 393 000
— EU-osuus 106 914 000 4 860 000 111 774 000
— valtion osuus 256 071 000 10 204 000 266 275 000
— kokonaan kansallisesti rahoitettava maatalouden ympäristötuki (enintään) 1 344 000 - 1 344 000

1) Lisäksi käytettävissä on vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirtynyttä määrärahaa 9 341 000 euroa.


2013 I lisätalousarvio 15 064 000
2013 talousarvio 364 329 000
2012 tilinpäätös 363 250 000
2011 tilinpäätös 372 210 000

44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 11 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin määrärahasta vähennetään ohjelmakaudella 2007—2013 käyttämättä jääväksi arvioitua määrärahaa 11 000 000 euroa. Vähennyksestä 3 080 000 euroa on EU-osuutta ja 7 920 000 euroa kansallista osuutta.


2013 I lisätalousarvio -11 000 000
2013 talousarvio 422 673 000
2012 tilinpäätös 422 673 000
2011 tilinpäätös 422 673 000

45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 286 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin määrärahasta vähennetään 286 000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviä, ohjelmakauden 1995—1999 sitoumuksista aiheutuvia menoja maatalousmaan ensimmäisestä metsityksestä. Vähennyksestä 80 000 euroa on EU-osuutta ja 206 000 euroa kansallista osuutta.


2013 I lisätalousarvio -286 000
2013 talousarvio 97 370 000
2012 tilinpäätös 101 040 000
2011 tilinpäätös 129 500 000