Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous

Talousarvioesitys 2013

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 50 967 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa 44 320 000 euroksi. Valtuuden määrää lisätään 6 647 000 eurolla. Muutokseen sisältyy valtuuden vähentäminen 1 700 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vireillä olevaa muutosehdotusta ja valtuuden lisääminen 8 347 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneistä hankkeista peruuntunutta valtuutta. Peruuntunut valtuus ei sisällä laajakaistahankkeita eikä teknistä apua. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

  Talousarvio Lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 44,320 6,647 50,967
— josta laajakaistahankkeet 5,070 - 5,070
— josta tekninen apu 4,608 - 4,608
Kaikki yhteensä 44,320 6,647 50,967

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 80 500 000
2012 tilinpäätös 63 947 731
2011 tilinpäätös 51 123 282

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 39 196 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa 40 274 000 euroksi. Valtuuden määrää vähennetään 1 078 000 eurolla. Muutokseen sisältyy valtuuden vähentäminen 2 078 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vireillä olevaa muutosehdotusta ja valtuuden lisääminen 1 000 000 eurolla, mikä vastaa tarvetta budjetoida uudelleen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneissä hankkeista peruuntunutta valtuutta. Peruuntunut valtuus ei sisällä teknistä apua. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi.

Valtuuden vähennys (milj. euroa)

  Talousarvio Lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 40,274 -1,078 39,196
— josta tekninen apu 5,632 - 5,632
Kaikki yhteensä 40,274 -1,078 39,196

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 78 200 000
2012 tilinpäätös 65 504 826
2011 tilinpäätös 52 554 334