Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       30. Aikuiskoulutus
       80. Taide ja kulttuuri

Talousarvioesitys 2013

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 76 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 29.10.20 ja aiheutuu kahden henkilötyövuoden palkkausta vastaavan määrärahan siirrosta varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sekä yleissivistävän koulutuksen strategisen kehittämisen, lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen vahvistamiseksi 1.7.2013 lukien.


2013 I lisätalousarvio 76 000
2013 talousarvio 27 609 000
2012 tilinpäätös 26 894 000
2011 tilinpäätös 25 528 000

04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustusten myöntämiseen korkeakoulujen arviointitoimintaan sekä korkeakoulujen laadun varmistamisen ja kehittämisen tukemiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 2 539 000
2012 tilinpäätös 2 539 000
2011 tilinpäätös 2 489 000