Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
            20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet
            22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen
            30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
       99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

90. Kuntien tukeminenPDF-versio

20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kuntauudistuksen ICT-muutostuen ohjaustehtäviin. Nämä voidaan toteuttaa henkilötyövuositavoitteiden ulkopuolelta.

Selvitysosa: Vähennyksestä 500 000 euroa on siirtoa momentille 28.90.22 ja 500 000 euroa siirtoa momentille 28.90.30.


2013 I lisätalousarvio-1 000 000
2013 talousarvio17 995 000
2012 tilinpäätös18 000 000
2011 tilinpäätös23 560 000

22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttamiseen liittyvien hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kunta- ja palvelurakennemuutosten ohjaus- ja hanketehtäviin. Nämä voidaan toteuttaa henkilötyövuositavoitteiden ulkopuolelta.

Selvitysosa: Lisämäärärahasta 100 000 euroa on siirtoa momentilta 28.01.01 ja 500 000 euroa siirtoa momentilta 28.90.20.

Määrärahalla toteutetaan hallituksen kuntauudistuksen muutoksentukiohjelmaa vuonna 2013. Ohjelman avulla käynnistetään ja seurataan kehittämishankkeita, jotka tukevat kuntaorganisaatioita uudistuksen toteuttamisessa sekä kunnan toiminnan ja palvelujärjestelmien kehittämisessä.

Muutostukiohjelman hankkeilla yhdistyviä kuntia tai muita kunta- ja palvelurakennemuutoksia tuetaan muun muassa muutosjohtamisessa, lähipalveluiden ja lähidemokratian kehittämisessä sekä tukemalla kuntia talouden tasapainottamissuunnitelmien laatimisessa. Lisäksi kuntia tuetaan viestintä- ja muutostukitoimenpiteillä, jotka edistävät kuntarakennemuutosselvitysten käynnistämistä ja niiden valmistelua.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Muutostukihankkeet400 000
Viestintä ja kenttätyö kunnissa200 000
Yhteensä600 000

2013 I lisätalousarvio600 000

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on siirtoa momentilta 28.90.20.

Kuntarakenteen muutoksia tukevien hankkeiden rahoittamiseksi siirretään vastaava määräraha momentilta 28.90.20 momentille 28.90.22 valtion ja kuntien välisen rahoitustasapainon säilyttämiseksi.


2013 I lisätalousarvio500 000
2013 talousarvio8 677 405 000
2012 tilinpäätös8 470 927 096
2011 tilinpäätös8 133 691 195