Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
            01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
       99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös toimialariippumattomien ICT-tehtävien palvelukeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja palvelutuotannon edellytysten luomiseen sekä tässä tarkoituksessa enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamiseen vuoden 2013 loppuun asti.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 250 000 euroa aiheutuu koko valtionhallintoa koskevan turvaviestinnän perustelluimman kehittämisvaihtoehdon selvittämisestä, 2 000 000 euroa toimialariippumattomien ICT-tehtävien palvelukeskuksen (TORI) perustamisen valmistelusta aiheutuvista kuluista sekä 950 000 euron osalta GovCERT- ja GovHAVARO-palveluista.

GovCERT-toiminnalla tarkoitetaan tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisyyn, havainnointiin ja ratkaisuun tähtääviä toimia sekä tietoturvatiedottamista. GovCERT-toiminta keskittyy erityisesti julkisesta verkosta (Internet) tulevan tietoturvallisuuden sekä kyberturvallisuuden hallintaan. GovCERT-palvelua täydentää GovHAVARO-palvelu. Se on valtion yhteisen tietoliikenneratkaisun (VY-verkko) reunalle asennettava Viestintäviraston ylläpitämä tekninen haavoittuvuuksien havainnointi- sekä varoitusjärjestely.

GovCERT seuraa ulkoverkon haavoittuvuuksia ja kyberuhkia ja tiedottaa niistä eteenpäin. Tuotantovaiheen kustannukset vuodesta 2015 lähtien katetaan asiakasrahoitteisesti käyttömaksuilla. GovCERT-palvelu tuotetaan kaikille valtion virastoille ja laitoksille. Viestintävirasto laatii sopimuksen Valtion IT-palvelukeskuksen kanssa. Nykyisellä asiakasorganisaatiomäärällä (n. 200) laskettuna asiakaskohtainen hinta on n. 3 000 euroa/v., millä katetaan tuotantokustannukset.

GovHAVARO-palvelu on tekninen palvelu, joka seuraa ulkoverkon haavoittuvuuksia ja kyberuhkia sekä reagoi hälytyksiin. Tuotantovaiheen kustannukset vuodesta 2015 lähtien katetaan asiakasrahoitteisesti käyttömaksuilla. Nykyisen arvion mukaan palvelua käyttäviä virastoja ja laitoksia olisi 20, jolloin asiakaskohtainen hinta on n. 40 000 euroa/v.

Näiden palveluiden käynnistämiseen vuonna 2013 tarvitaan 950 000 euroa, mikä muodostuu GovCERT-palvelusta 302 000 euroa ja GovHAVARO-palvelusta 648 000 euroa, josta Viestintäviraston osuus on 268 000 euroa, laitehankinnat Valtion IT-palvelukeskukseen 120 000 euroa ja palvelun käynnistysvaiheen asiantuntijapalvelut 260 000 euroa. Tarkoituksena on viimeistään vuonna 2015 siirtää ko. palvelut osaksi toimialariippumattomien ICT-tehtävien palvelukeskuksen (TORI) palveluja.


2013 I lisätalousarvio3 200 000
2013 talousarvio11 100 000
2012 tilinpäätös11 893 000
2011 tilinpäätös7 343 000