Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
            01. Puolustusministeriön toimintamenot
            29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 450 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:

4) Lapuan vanhan patruunatehtaan pilaantuneiden maiden kunnostusmenoihin maksettaviin avustuksiin

5) viime sodissa taistelukentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden tunnistamiseksi suoritettavien DNA-tutkimusten menoihin maksettaviin avustuksiin.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 400 000 euroa aiheutuu Lapuan vanhan patruunatehtaan pilaantuneiden maiden kunnostusmenoihin ja 50 000 euroa viime sodissa taistelukentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden tunnistamiseksi suoritettavien DNA-tutkimusten menoihin maksettavista avustuksista.


2013 I lisätalousarvio450 000
2013 talousarvio19 724 000
2012 tilinpäätös18 873 000
2011 tilinpäätös18 906 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 702 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu tehdyistä määrärahamuutoksista.


2013 I lisätalousarvio7 702 000
2013 talousarvio334 500 000
2012 tilinpäätös317 674 800
2011 tilinpäätös291 824 969