Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
            01. Poliisitoimen toimintamenot
       30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 500 000 euroa aiheutuu terrorismin torjuntaan tarvittavista kertainvestoinneista ja 2 300 000 euroa poliisin tietojärjestelmäuudistukseen (VITJA) liittyvästä TUVEn palvelinalustaratkaisun laajennuksesta.


2013 I lisätalousarvio2 800 000
2013 talousarvio723 627 000
2012 tilinpäätös726 367 000
2011 tilinpäätös696 913 000