Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
            55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta
       30. Sairausvakuutus
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu hallitukselle annettavasta aikuiskoulutuksen kehittämistä koskevasta esityksestä. Esitys liittyy työmarkkinajärjestöjen raamisopimukseen. Uudistusten arvioidaan lisäävän valtion osuutta vuosittain 400 000 eurolla. Uudistus tulee voimaan 1.8.2013.


2013 I lisätalousarvio170 000
2013 talousarvio43 000 000
2012 tilinpäätös43 000 000
2011 tilinpäätös27 000 000