Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       10. Liikenneverkko
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
            01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan sopimuksia Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI -hankkeen edellyttämien laitteiden ja palvelujen hankintaan enintään 4 807 500 Yhdysvaltojen dollarilla sen jälkeen, kun Venäjän valtio on suorittanut vastaavan summan Suomen valtiolle.

Selvitysosa: Ilmatieteen laitoksen MetNet-tutkimusohjelmalle myönnettiin vuonna 2006 Venäjän velkakonversio-ohjelman puitteissa 8 000 000 USD, jota tarkistettiin 18.6.2009 220 500 USD siten, että kokonaissopimusvaltuus on 8 220 500 USD. Velkakonversion rahoituksessa oli vuosina 2006—2011 noin neljän vuoden viive, mikä hidasti hankkeen suunniteltua etenemistä.

Kaikkia sopimusten mukaisia toimituksia ei ole saatu päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä ja käyttämättä jäänyt velkakonversiorahoitus on noin 3 827 000 euroa (4 807 500 USD), joka on tarkoitus suorittaa rahana.

Valtuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 64 000 euroa vuonna 2013, 517 000 euroa vuonna 2014, 756 000 euroa vuonna 2015, 621 000 euroa vuonna 2016 ja 1 869 000 euroa vuosina 2017—2019.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio45 776 000
2012 tilinpäätös43 142 000
2011 tilinpäätös40 712 000