Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       10. Liikenneverkko
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
            50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset
            64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelutPDF-versio

50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu lästimaksujen tulokertymän ylittymisestä vuodelle 2012 budjetoituun verrattuna. Lästimaksuina jaettavat varat määräytyvät edellisen vuoden momentille 11.19.02 kertyneiden tulojen mukaisesti. Vuonna 2012 momentille kertyi tuloja 970 000 euroa.


2013 I lisätalousarvio170 000
2013 talousarvio800 000
2012 tilinpäätös939 369
2011 tilinpäätös848 003

64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Varsinais-Suomen ELY-keskus saa tehdä sitoumuksia Velkuan ja Paraisten yhteysalusreittiin liittyen enintään 12 milj. eurolla siten, että valtuuden käytöstä aiheutuu menoja myöhemmille vuosille.

Selvitysosa: Kuluvan vuoden talousarviossa myönnetystä 69,9 milj. euron valtuudesta on yhdeksällä pitkäaikaisella palvelusopimuksella sidottu vuoden 2012 loppuun mennessä 53,9 milj. euroa. Lisävaltuus 12,0 milj. euroa tarvitaan Velkuan ja Paraisten reiteille. Velkuan reitin sopimusaika on 1.1.2015—31.12.2019 ja Paraisten reitin sopimusaika on 1.1.2016—31.12.2020.

Valtuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja Velkuan reitin osalta 1 100 000 euroa vuonna 2015, 1 188 000 euroa vuonna 2016, 1 238 000 euroa vuonna 2017, 1 287 000 euroa vuonna 2018 ja 1 337 000 euroa vuonna 2019 sekä Paraisten reitin osalta 1 050 000 euroa vuonna 2016, 1 134 000 euroa vuonna 2017, 1 181 000 euroa vuonna 2018, 1 229 000 euroa vuonna 2019 ja 1 256 000 euroa vuonna 2020.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio12 724 000
2012 tilinpäätös11 007 000
2011 tilinpäätös9 367 000