Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       40. Kala-, riista- ja porotalous
            01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot
            20. Kalakannan hoitovelvoitteet
            42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

40. Kala-, riista- ja porotalousPDF-versio

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös suunnitellun luonnonvarakeskuksen valmistelusta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio17 478 000
2012 tilinpäätös17 478 000
2011 tilinpäätös17 303 000

20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisesti.

Selvitysosa: Määrärahan käyttöperusteita on tarkoituksenmukaista laajentaa siten, että määrärahalla toteutettavien hankkeiden toteuttajana voi olla myös muu taho kuin valtion viranomainen tai valtion laitos.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio2 400 000
2012 tilinpäätös2 300 000
2011 tilinpäätös2 300 000

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 220 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu suurpetojen vuonna 2012 aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Vuonna 2012 suurpedot aiheuttivat noin 7,4 milj. euron vahingot. Vahinkojen estämiseen käytettiin 123 000 euroa. Lisäys mahdollistaa vuoden 2012 vahinkojen korvaamisen valtion varoista täysimääräisesti.


2013 I lisätalousarvio3 220 000
2013 talousarvio4 300 000
2012 tilinpäätös5 501 000
2011 tilinpäätös4 300 000

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 400 000 euroa.

Vuoden 2011 talousarviossa Suomenlahdella ja Saaristomerellä toteutettavaan poistokalastukseen budjetoidusta 1 000 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 500 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 6 014 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 900 000 euroa aiheutuu vuosien 2007—2013 Euroopan kalatalousrahaston toimintaohjelmassa peruuntuneen määrärahan sekä takaisinperintäpäätöksien ja palautettujen maksujen uudelleen budjetoinnista, jotta toimintaohjelmassa osoitettu EU:n ja kansallinen rahoitusosuus saataisiin täysimääräisesti käytettyä. Vuoden 2010 talousarviossa budjetoidusta 17 466 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on jäänyt käyttämättä ja peruuntunut 181 000 euroa. Vastaava määräraha budjetoidaan uudelleen. Tämä on kokonaan kansallista rahoitusosuutta. Lisäksi budjetoidaan uudelleen vuosien 2007—2009 talousarvioissa budjetoiduista yhteensä 45 220 000 euron kolmevuotisista siirtomäärärahoista takaisinperintäpäätöksien ja palautettujen maksujen johdosta 719 000 euroa. Tästä EU:n osuutta on 309 000 euroa ja kansallista osuutta 410 000 euroa.

Vuoden 2011 talousarviossa Suomenlahdella ja Saaristomerellä toteutettavaan poistokalastukseen osoitetuista varoista peruutetaan 500 000 euroa ja budjetoidaan uudelleen vastaava määräraha. Tämä on kokonaan kansallista rahoitusosuutta. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 I lisätalousarvio1 400 000
2013 talousarvio12 039 000
2012 tilinpäätös11 546 000
2011 tilinpäätös15 778 000