Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
            61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen
            62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä
       20. Maatalous
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 50 967 000 eurolla.

Selvitysosa: Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa 44 320 000 euroksi. Valtuuden määrää lisätään 6 647 000 eurolla. Muutokseen sisältyy valtuuden vähentäminen 1 700 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vireillä olevaa muutosehdotusta ja valtuuden lisääminen 8 347 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneistä hankkeista peruuntunutta valtuutta. Peruuntunut valtuus ei sisällä laajakaistahankkeita eikä teknistä apua. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

 TalousarvioLisätalousarvioesitysYhteensä
    
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1)44,3206,64750,967
— josta laajakaistahankkeet5,070-5,070
— josta tekninen apu4,608-4,608
Kaikki yhteensä44,3206,64750,967

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio80 500 000
2012 tilinpäätös63 947 731
2011 tilinpäätös51 123 282

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 39 196 000 eurolla.

Selvitysosa: Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa 40 274 000 euroksi. Valtuuden määrää vähennetään 1 078 000 eurolla. Muutokseen sisältyy valtuuden vähentäminen 2 078 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vireillä olevaa muutosehdotusta ja valtuuden lisääminen 1 000 000 eurolla, mikä vastaa tarvetta budjetoida uudelleen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneissä hankkeista peruuntunutta valtuutta. Peruuntunut valtuus ei sisällä teknistä apua. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi.

Valtuuden vähennys (milj. euroa)

 TalousarvioLisätalousarvioesitysYhteensä
    
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1)40,274-1,07839,196
— josta tekninen apu5,632-5,632
Kaikki yhteensä40,274-1,07839,196

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio78 200 000
2012 tilinpäätös65 504 826
2011 tilinpäätös52 554 334