Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            22. Tutkimus ja kehittäminen
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan lisäys liittyy tarpeeseen valmistella suunniteltua luonnonvarakeskusta, johon on tarkoitus yhdistää ministeriön hallinnonalan nykyisiä sektoritutkimuslaitoksia.


2013 I lisätalousarvio510 000
2013 talousarvio3 343 000
2012 tilinpäätös3 343 000
2011 tilinpäätös3 643 000