Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
            89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin
       80. Taide ja kulttuuri
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 188 000 euroa.

Selvitysosa: Määräaika muiden rahoittajatahojen valtion vastinrahoitukseen kytkeytyville sijoituksille julkisoikeudellisten yliopistojen pääomiin päättyi 30.6.2011. Vuonna 2012 suoritettujen lisäselvitysten perusteella Helsingin yliopistolta ja Sibelius-Akatemialta on kummaltakin jäänyt perusteettomasti saamatta valtion vastinrahoitusta yhden valtion vastinrahaan oikeuttavan lahjoituksen perusteella. Näiden vastinrahaan oikeuttavien lahjoitusten yhteismäärä on 75 000 euroa, mikä edellyttää yliopistojen tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi aiemman 5/2 -jakosuhdelinjauksen mukaisesti yhteensä 188 000 euron valtion vastinrahoitusta. Tästä 50 000 euroa kohdentuu Helsingin yliopistolle ja 138 000 euroa Taideyliopistolle, jonka osana Sibelius-Akatemia on toiminut vuoden 2013 alusta.


2013 I lisätalousarvio188 000