Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
            01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
            04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       80. Taide ja kulttuuri
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 76 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on siirtoa momentilta 29.10.20 ja aiheutuu kahden henkilötyövuoden palkkausta vastaavan määrärahan siirrosta varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sekä yleissivistävän koulutuksen strategisen kehittämisen, lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen vahvistamiseksi 1.7.2013 lukien.


2013 I lisätalousarvio76 000
2013 talousarvio27 609 000
2012 tilinpäätös26 894 000
2011 tilinpäätös25 528 000