Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
            13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki
            20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus
            21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
            69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle
            89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
       99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 3 935 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja palveluiden käyttöönottoihin ja alkuvaiheen kustannuksiin sekä asiakasvirastojen ja -laitosten yhteisten järjestelmien ja palveluiden kanssa päällekkäisten ratkaisujen poistamiseen.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä 4 792 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 935 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu.

Momentin perusteluja laajennetaan yhteisten tietojärjestelmien käyttöönoton lisäksi yhteisten tietojärjestelmien ja palveluiden alkuvaiheen hintatukeen sekä päällekkäisistä tietojärjestelmistä ja palveluista luopumisen kustannuksiin. Tällä hetkellä tälläisia järjestelmiä ovat muun muassa

— valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko)

— valtion yhteinen viestintäratkaisu (VyVi)

— virkamiehen tunnistaminen (Virtu)

— valtion yhteinen päätelaite- ja käyttäjätukipalvelu

— valtion yhteinen integraatiopalvelu (VIA)

— julkisen hallinnon verkkotunnistamis- ja maksamispalvelu (VETUMA)

— kansalaisen asiointitili

Valtiovarainministeriö päättää määrärahan käyttämisestä myös muihin julkisen hallinnon tai valtionhallinnon yhteisiin tietojärjestelmiin ja palveluihin.

Määrärahan uudelleenbudjetointi aiheutuu perustelujen laajentamisesta ja käytön ulottamisesta tulevan valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen tarjoamien järjestelmien käyttöönotoissa. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 I lisätalousarvio3 935 000
2013 talousarvio1 649 000
2012 tilinpäätös4 792 000