Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
            21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
            50. Avustukset
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. Avustukset (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

 Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
    
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 287+303 317
Avustukset korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin (enintään)50-50
Muut avustukset (enintään)751-751
Yhteensä4 088+304 118

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokran indeksikorotuksesta sekä arvonlisäveron korotuksesta.


2013 I lisätalousarvio30 000
2013 talousarvio4 088 000
2012 tilinpäätös3 775 534
2011 tilinpäätös2 810 120