Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       10. Kriisinhallinta
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
            66. Varsinainen kehitysyhteistyö
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 32 655 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös ministeriön ja Itävallan kehitysviraston (ADA) kanssa toteutettavan yhteistoimintahankkeen menojen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Myanmarille vuonna 1982 myönnetyistä yhteensä 4 204 698,16 euron suuruisista kehitysluotoista vuoden 2012 loppuun mennessä erääntyneiden korkojen ja erääntyneen pääoman yhteismäärästä, 4 992 826,36 euroa, voidaan antaa anteeksi 624 103,30 euroa eli 12,5 prosenttia.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäykset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
     
1.Monenkeskinen kehitysyhteistyö261 591 000+31 655 000293 246 000
2.Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1)289 280 000+1 000 000290 280 000
3.Euroopan kehitysrahasto57 894 000-57 894 000
4.Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö61 203 000-61 203 000
5.Humanitaarinen apu84 000 000-84 000 000
6.Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus9 826 000-9 826 000
7.Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus2 600 000-2 600 000
8.Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle107 800 000-107 800 000
9.Korkotuki-instrumentti18 400 000-18 400 000
Yhteensä892 594 000+32 655 000925 249 000

1) Sisältää 810 000 euroa ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeiden menoja, 250 000 euroa ministeriön ja Luxemburgin ulkoministeriön yhteistoimintahankkeiden menoja, 50 000 euroa ministeriön ja Saksan kehitysyhteistyöviraston (GIZ) yhteistoimintahankkeiden menoja, 200 000 euroa ministeriön ja Alankomaiden ulkoministeriön yhteistoimintahankkeiden menoja, 11 900 000 euroa ministeriön ja Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja sekä 1 000 000 euroa ministeriön ja Itävallan kehitysviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menoja.

Lisäksi momentin myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakaumaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautumiseen (euroa)

  Alkuperäinen jakaumaLisätalousarvioMuutettu jakauma
     
1.Monenkeskinen kehitysyhteistyö341 850 000-341 850 000
2.Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö199 946 000+20 000 000219 946 000
3.Euroopan kehitysrahasto516 470 000-20 000 000496 470 000
4.Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö55 495 000-55 495 000
5.Humanitaarinen apu6 000 000-6 000 000
6.Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus1 350 000-1 350 000
7.Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus---
8.Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle107 800 000-107 800 000
9.Korkotuki-instrumentti20 000 000-20 000 000
Yhteensä1 248 911 000-1 248 911 000

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 31 655 000 euroa aiheutuu päästöoikeuksien huutokaupasta vuosina 2012 ja 2013 kertyneistä tuloista. Hallitus tavoittelee kehitysyhteistyömäärärahojen BKTL-osuuden kasvua ohjaamalla päästöoikeuksien huutokaupasta kertyvät tulot kehitysyhteistyöhön ja samalla osana Suomen virallista kehitysapua myös ilmastorahoitukseen sitä mukaa kuin niitä kertyy. Kertyneet päästöhuutokauppatulot lisätään tässä lisätalousarvioesityksessä monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön käyttösuunnitelmakohtaan 1.

Lisämäärärahan tarpeesta 1 000 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Itävallan kehitysviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menojen maksamisesta ja kohdistetaan käyttösuunnitelmakohtaan 2. Itävallan kehitysvirastolta saatavat tulot on merkitty momentille 12.24.99.

Suomi myönsi vuonna 1982 Myanmarin kehitysluoton 4 204 698,16 euroa (25 milj. markkaa) 25 vuoden laina-ajalla ja se nostettiin vuonna 1987. Myanmar on matalan tulotason kehitysmaa. Pariisin klubin kokouksessa 24.1.2013 Myanmarin kanssa sovittiin, että maa saa anteeksi 50 % viiveenä olevasta pääomasta ja koroista. Suomi antaa alennuksen kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan anteeksiannosta 25 % (12,5 % vakautettavasta pääomasta). Tältä osin korkoja ei peritä. Toinen alennuserä toteutetaan vuoden päästä, edellyttäen että Myanmar on noudattanut Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ohjelmaa. Anteeksiannettava osuus kasvattaa Suomen virallista kehitysapua (ODA).

Vuoden 2013 myöntö- ja sopimusvaltuuksia vähennetään käyttösuunnitelmakohdasta 3. yhteensä 20 000 000 euroa, joka siirretään käyttösuunnitelmakohtaan 2. Laajemman Euroopan aloitteen hankkeisiin. Muutoksen jälkeen valtuuksista arvioidaan aiheutuvan menoja 683 821 000 euroa vuonna 2014, 522 219 000 euroa vuonna 2015, 474 234 000 euroa vuonna 2016 ja yhteensä 1 036 881 000 euroa vuonna 2017 ja sen jälkeisinä vuosina. Muutos ei lisää myöntö- ja sopimusvaltuuksien kokonaismäärää.


2013 I lisätalousarvio32 655 000
2013 talousarvio892 594 000
2012 tilinpäätös893 520 000
2011 tilinpäätös845 923 000