Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
       10. Omistajaohjaus
            88. Osakehankinnat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. OmistajaohjausPDF-versio

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 115 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Gasum Oy:n A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vaihtovelkakirjalainan myöntämiseen Vapo Oy:n enemmistöomistuksessa olevalle Forest BTL -osakeyhtiölle.

Selvitysosa: Gasum Oy:n omistusrakenne on seuraava: Fortum Heat and Gas Oy 31 %, OAO Gazprom 25 %, Suomen valtio 24 % (Valtioneuvoston kanslia ja Huoltovarmuuskeskus yhteensä) ja E.ON Ruhrgas International GmbH (E.ON) 20 %. Yhtiön osakepääoma jakautuu A- ja K-sarjan osakkeisiin. A-sarjaan kuuluvia osakkeita on 53 000 000. K-sarjan osakkeita on yksi, jonka Suomen valtio omistaa. Koska Gasum Oy määritellään huoltovarmuusnäkökulmasta olennaisen tärkeäksi yhtiöksi, on Suomen valtion perusteltua ostaa myyntiin tulevia E.ON:n tai muiden tahojen omistamia Gasum Oy:n osakkeita. Osakehankintaan arvioidaan tarvittavan enintään 110 000 000 euroa.

Valtion enemmistöomistuksessa oleva Vapo Oy on yhdessä Metsä Groupin kanssa kehittänyt puupohjaisen biodieselin tuotantoteknologiaa sekä valmistellut sitä hyödyntävän tuotantolaitoksen rakentamista Kemin Ajokseen. Hankkeelle on saatu rahoitusta EU:n NER300 -tukiohjelmasta. Maksettava tuki olisi noin 88 000 000 euroa. Valtion on tarkoitus lainoittaa Vapon enemmistöomistuksessa olevaa Forest BTL -osakeyhtiötä yhteensä 10 000 000 eurolla, mistä 5 000 000 euroa on jo myönnetty vaihtovelkakirjalainana joulukuussa 2012 ja lisäksi ehdotetaan 5 000 000 euron vaihtovelkakirjalainan myöntämistä, joka rahoitetaan siirtona momentilta 32.60.40. Näin valtio varmistaisi Feed-vaiheen kehitystyön toteuttamisen.


2013 I lisätalousarvio115 000 000
2013 talousarvio2 700 000
2012 tilinpäätös2 700 000
2011 tilinpäätös2 700 000