Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
       01. Tasavallan presidentti
            01. Presidentin palkkio ja käyttövarat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

Selvitysosa: Tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 § on muutettu lailla 215/2013 1.4.2013 lukien siten, että vuosipalkkio alenee 160 000 eurosta 126 000 euroon.


2013 I lisätalousarvio-26 000
2013 talousarvio359 000
2012 tilinpäätös273 432
2011 tilinpäätös297 000