Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
            01. Nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään lisäystä 253 419 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 253 419 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 7 806 393 000 euroa vuonna 2013. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 7 756 393 000 euroa vuonna 2013.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto7 806
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot7 756

2013 I lisätalousarvio253 419 000
2013 talousarvio7 502 974 000
2012 tilinpäätös4 703 307 934
2011 tilinpäätös4 734 549 510