Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
            02. Yhteisövero
            03. Korkotulojen lähdevero
            05. Pankkivero
       10. Muut verot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

03. Korkotulojen lähdeveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu talletusten keskikorkoa koskevien ennusteiden noususta sekä ennakoitua suuremmasta kertymästä.

Keskikorko-oletus

 TalousarvioLisätalousarvioesitys
  
Keskikorko-oletus 2012, %0,780,92
Keskikorko-oletus 2013, %0,460,60

2013 I lisätalousarvio50 000 000
2013 talousarvio150 000 000
2012 tilinpäätös236 519 350
2011 tilinpäätös197 778 122