Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
            02. Yhteisövero
            03. Korkotulojen lähdevero
            05. Pankkivero
       10. Muut verot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verotPDF-versio

02. Yhteisövero

Momentilta vähennetään 209 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu ennakoitua pienemmästä kertymästä sekä toimintaylijäämän muutosta koskevan arvion alentumisesta.


2013 I lisätalousarvio-209 000 000
2013 talousarvio3 198 000 000
2012 tilinpäätös2 906 278 040
2011 tilinpäätös3 374 982 271

03. Korkotulojen lähdevero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu talletusten keskikorkoa koskevien ennusteiden noususta sekä ennakoitua suuremmasta kertymästä.

Keskikorko-oletus

 TalousarvioLisätalousarvioesitys
  
Keskikorko-oletus 2012, %0,780,92
Keskikorko-oletus 2013, %0,460,60

2013 I lisätalousarvio50 000 000
2013 talousarvio150 000 000
2012 tilinpäätös236 519 350
2011 tilinpäätös197 778 122

05. Pankkivero

Momentilta vähennetään 37 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu ennakoitua pienemmästä kertymästä. Pankkiverolain mukaisesti talletuspankit maksavat pankkiveron kokonaisuudessaan huhtikuun loppuun mennessä. Pankkiveron suuruus perustuu talletuspankin vakavaraisuuslaskennan mukaisten riskipainotettujen erien yhteismäärään edeltävän kalenterivuoden lopussa. Pankkivero tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Eräiden pankkien tekemien järjestelyjen vuoksi pankkiveron tuotto jäi selvästi ennakoitua alemmaksi.


2013 I lisätalousarvio-37 000 000
2013 talousarvio170 000 000