Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              44. Luonnonhaittakorvaus
              45. Luopumistuet ja -eläkkeet
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 58 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000), maaseutuelinkeinolain (1295/1990) ja maatilalain (188/1977) mukaisista korkotukilainoista luottolaitoksille suoritettavien korkohyvitysten maksamiseen.

Valtuus

Vuonna 2013 korkotukea saa hyväksyä enintään 250 000 000 euron lainapääomalle.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) muuttamisesta siten, että vuoden 2013 alusta lukien rakennetukilain nojalla myönnettävissä korkotukilainoissa korkotuen enimmäismäärä on 3 prosenttiyksikköä, missä on 1 prosenttiyksikön alennus.

Lainojen korkotason alentamisella parannetaan viljelijöiden investointimahdollisuuksia ja helpotetaan tilanpidon aloittamista. ­Maatalouden rakennetukilain nojalla myönnettävissä korkotukilainoissa korkotuki olisi edellä tarkoitetun lainmuutoksen jälkeen enintään 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2013 lähtien myönnettävissä korkotukilainoissa ja aiemmin myönnetyissä enintään 4 prosenttiyksikköä. Aikaisemman rahoituslainsäädännön nojalla vuosina 1996—2012 myönnetyissä lainoissa korkotuen enimmäismäärä on enintään 4 tai 5 prosenttiyksikköä lainan myöntämisajankohdasta riippuen. Ennen vuotta 1996 myönnetyistä maaseutuelinkeinolain mukaisista lainoista maksetaan luottolaitokselle korkotukea 50 % luottolaitoksen perimästä kokonaiskorosta. Maatilalain mukaisille lainoille maksettavan korkohyvityksen määrä vaihtelee lainan myöntämisvuodesta ja lainalajista riippuen. Myönnettyjen korkotukilainojen pääoma oli vuoden 2011 lopussa yhteensä noin 1,461 mrd. euroa. Määrärahan mitoituksessa on laskennallisesti oletettu ennen vuotta 2013 myönnettyjen lainojen keskimääräiseksi korkotasoksi 6 % ja vuonna 2013 myönnettävien lainojen keskimääräiseksi korkotasoksi 4 %.

Valtuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä vuodesta
2013 lähtien
             
Ennen vuotta 2013 myönnetyt korkotukilainat 57,2 44,5 38,6 33,2 119,1 292,6
Vuonna 2013 myönnettävät korkotukilainat 1,7 5,1 6,4 5,9 32,4 51,5
Menot yhteensä 58,9 49,6 45,0 39,1 151,5 344,1

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
4.4.2012 sovittu lisäsäästö -1 000
HO-säästön supistuminen 6 500
Tasomuutos 15 700
Yhteensä 21 200

2013 talousarvio 58 900 000
2012 talousarvio 37 700 000
2011 tilinpäätös 16 712 579

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 58 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000), maaseutuelinkeinolain (1295/1990) ja maatilalain (188/1977) mukaisista korkotukilainoista luottolaitoksille suoritettavien korkohyvitysten maksamiseen.

Valtuus

Vuonna 2013 korkotukea saa hyväksyä enintään 250 000 000 euron lainapääomalle.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 40 900 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2013 heinäkuun loppuun mennessä korkotukea on maksettu noin 5 938 000 euroa. Vuonna 2013 määrärahaa arvioidaan tarvittavan enintään 18 000 000 euroa, minkä johdosta momentilta vähennetään 40 900 000 euroa. Vähennys johtuu alhaisesta korkotasosta ja ennakoitua vähäisemmästä investointimäärästä.


2013 IV lisätalousarvio -40 900 000
2013 talousarvio 58 900 000
2012 tilinpäätös 18 563 669
2011 tilinpäätös 16 712 579

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 40 900 000 euroa.