Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              44. Luonnonhaittakorvaus
              45. Luopumistuet ja -eläkkeet
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

47. Elintarvikeketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 293 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (638/2008) mukaisesti ruokaketjun toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvien hankkeiden avustuksiin sekä muihin erityisavustuksiin, jotka toteuttavat ruokapoliittisen selonteon tavoitteita

2) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää avustusta myös julkisyhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään ruokaketjun toimenpideohjelman täytäntöönpanoon. Määrärahaa käytetään myös ruokapoliittisen selonteon tavoitteita tukevien toimenpiteiden rahoittamiseen.

Määrärahasta 1 580 000 euroa on tarkoitettu luomualan ja lähiruuan toteuttamisohjelmien valmisteluun ja ohjelmatoimien toteuttamiseen (HO-lisäys: Vihreä talous).


2013 talousarvio 3 293 000
2012 talousarvio 3 293 000
2011 tilinpäätös 1 513 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentin määrärahasta esitetään käytettäväksi 1 580 000 euroa luomualan ja lähiruuan toteuttamisohjelmien valmisteluun ja toteuttamiseen.

Valiokunta painottaa, että molemmat ohjelmat ovat tarpeellisia, ja pitää tärkeänä, että ne toteutetaan erillisinä. Luomuohjelman sisällä toteutettavissa luomuhankkeissa pyritään ratkaisemaan erityisesti havaittuja pullonkauloja, kuten luomuosaamisen vahvistamista sekä yrittäjien kannustamista verkostoitumiseen ja luomuvalikoiman kasvattamiseen. Myös rahoitettavissa lähiruokahankkeissa on hyviä painotuksia, kuten tarjonnan ja kysynnän kohtaamisen parantaminen sekä lyhyiden jakeluketjujen esiin tuominen ja hyödyntäminen.

Valiokunta pitää lähiruuan osalta erityisen tärkeänä jakelukanavien toimivuuden ja tehokkuuden edistämistä. Myös hankintaosaamisen vahvistaminen ammattikeittiöissä ja kuntien hankinnoissa on edelleen tarpeellista. Paikallistuotteiden käyttö tarvitsee päättäjien tahtotilan ja sitoutumisen oman alueen tuotannon hyödyntämiseen, elinkeinoelämän kehittämiseen ja terveyden edistämiseen. Valiokunta toteaa, että lähiruuan hankintaprosessin helpottamiseksi tulee selvittää mahdollisuus kansallisen kynnysarvon nostamiseen julkisissa hankinnoissa.

Valiokunta pitää myönteisenä, että hallitus on panostanut sekä luomu- että lähiruoan aseman parantamiseen sekä pyrkii monipuolistamaan ja lisäämään tuotantoa kysyntää vastaavaksi. Näin luomu- ja lähiruuan osuus on mahdollista kääntää vahvaan nousuun hallitusohjelman linjauksen mukaisesti.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 293 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (638/2008) mukaisesti ruokaketjun toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvien hankkeiden avustuksiin sekä muihin erityisavustuksiin, jotka toteuttavat ruokapoliittisen selonteon tavoitteita

2) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää avustusta myös julkisyhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.