Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              44. Luonnonhaittakorvaus
              45. Luopumistuet ja -eläkkeet
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) mukaisten korvausten maksamiseen. Määrärahasta saa maksaa myös edellisiin vuosiin kohdistuvia korvauksia.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Lain perusteella korvauksia voidaan maksaa poikkeuksellisten luonnonolojen kasvavalle tai korjuuvaiheessa olevalle sadolle aiheuttamista vahingoista, vahingosta, joka aiheutuu talvehtivalle kasville poikkeuksellisista talvehtimisolosuhteista sekä poikkeuksellisen tulvan tai poikkeuksellisten sateiden vuoksi kylvämättä jääneen peltoalan perusteella sekä neuvontajärjestöille niiden kunnille antamasta asiantuntija-avusta.


2013 talousarvio 3 400 000
2012 talousarvio 3 400 000
2011 tilinpäätös 3 400 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 6 560 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 3 160 000 euroa talousarvioesityksen 3 400 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2012 poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvista suurista satovahingoista. Kun vuoden 2012 satovahinkokorvauksiin arvioidaan tarvittavan 11 000 000 euroa ja varauksena vuoden 2013 satovahinkokorvauksiin ehdotetaan 3 400 000 euroa, vuoden 2013 määrärahantarve on 14 400 000 euroa. Kun käytettävissä on varoja 7 840 000 euroa, vuoden 2013 talousarvioesitykseen tarvitaan 6 560 000 euron määräraha.


2013 talousarvio 6 560 000
2012 III lisätalousarvio 1 050 000
2012 talousarvio 3 400 000
2011 tilinpäätös 3 400 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Kuluva vuosi on ollut sateisin yli 50 vuoteen. Satovahinkoja on aiheutunut keskimääräistä enemmän koko maassa. Vahingot ovat johtuneet koko kasvukauden aikaisista hankalista olosuhteista. Osassa pelloista kevään kylvöjä ei voitu tehdä, ja myöhemmin kasvustoja tukehtui märkyyteen sekä jäi tulvan alle. Maa- ja metsätalousministeriö arvioi satovahinkoalaksi noin 73 000 hehtaaria.

Valiokunta toteaa, että momentin 3 vuoden siirtomääräraha näyttäisi tämän hetken arvion mukaan riittävän satovahinkojen korvaamiseen. Todelliset haetut korvaukset selviävät kuitenkin vasta kuluvan vuoden lopussa, joten momentin määrärahoja on lisättävä tarpeen niin vaatiessa. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että hakemukset käsitellään ripeästi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 6 560 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) mukaisten korvausten maksamiseen. Määrärahasta saa maksaa myös edellisiin vuosiin kohdistuvia korvauksia.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.