Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 7 970 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kulttuuri-instituuttien tukemiseen

2) ystävyysseurojen tukemiseen

3) rakennussuojelulain (60/1985) ja rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen

4) kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämiseen ja korjaamiseen

5) maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan

6) Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon

7) rauhantyön edistämiseen

8) Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:n menoihin

9) saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan

10) kulttuurin alan avustusten, apurahojen ja palkintojen maksamiseen sekä julkaisujen tukemiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kulttuuri-instituuttien tukeminen 4 700 000
Ystävyysseurojen kulttuuriyhteistyön tukeminen 1 400 000
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossapitoa tai parantamista varten 361 000
Maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan 293 000
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon 124 000
Rauhantyön edistämiseen 560 000
Saamelaiskäräjille saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan, josta 10 650 euroa Utsjoen saamelaiskirkkotupien ylläpitoon 182 000
Eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan 121 000
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry 53 000
Sibeliuksen kootut -teokset 76 000
Ihmisoikeusliiton toiminnan tukeminen 100 000
Yhteensä 7 970 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lehtimiespalkinnot -30
Siirto momenteilta 29.01.21, 29.80.30 ja 29.80.50 (kertaluonteinen) 300
Siirto momentille 29.01.66 -16
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen täytäntöönpanoon 140
Tasomuutos -1 100
Yhteensä -706

2013 talousarvio 7 970 000
2012 I lisätalousarvio 632 000
2012 talousarvio 8 676 000
2011 tilinpäätös 9 475 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Ystävyysseurojen tukeminen.Ystävyysseurojen kulttuuriyhteistyön tukemiseen esitetään yhteensä 1 400 000 euroa, joka on 30 prosenttia eli 709 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. Valiokunnalle annettujen lausuntojen mukaan näin suuri vähennys merkitsee monilta osin toiminnan alasajoa.

Valiokunta lisää momentille 600 000 euroa suhteessa tasapuolisesti ystävyysseurojen tukemiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 8 570 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kulttuuri-instituuttien tukemiseen

2) ystävyysseurojen tukemiseen

3) rakennussuojelulain (60/1985) ja rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen

4) kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämiseen ja korjaamiseen

5) maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan

6) Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon

7) rauhantyön edistämiseen

8) Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:n menoihin

9) saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan

10) kulttuurin alan avustusten, apurahojen ja palkintojen maksamiseen sekä julkaisujen tukemiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.

Selvitysosa:Kertaluonteinen lisämääräraha on tarkoitettu käytettäväksi avustusten myöntämiseen kulttuurisektorin toimijoille langattomien mikrofonien käyttöön osoitettujen radiotaajuuksien muuttumisesta aiheutuviin siirtymävaiheen kustannuksiin.


2013 I lisätalousarvio 3 500 000
2013 talousarvio 8 570 000
2012 tilinpäätös 9 308 000
2011 tilinpäätös 9 475 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on kertaluonteinen ja kohdennetaan taloudellista kasvua ja työllisyyttä tukeviin täsmätoimenpiteisiin.

Lisämäärärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Nuorten taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten kansainvälistymis- ja työllisyyshanke 1 000 000
Nuorten työllistäminen taiteen, kulttuurin ja luovan talouden hankkeisiin 1 000 000
Yhteensä 2 000 000

2013 III lisätalousarvio 2 000 000
2013 I lisätalousarvio 3 500 000
2013 talousarvio 8 570 000
2012 tilinpäätös 9 308 000
2011 tilinpäätös 9 475 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 208/2013 vp (12.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen talvisodan kansallisen muistomerkin toteuttamiseen edellyttäen, että Helsingin kaupunki ja Talvisotayhdistys ry osallistuvat hankkeeseen vähintään yhtä suurin rahoitusosuuksin kuin valtio.

Selvitysosa: Lisämääräraha on kertaluonteinen ja se on tarkoitettu talvisodan kansallisen muistomerkin toteuttamiseen Helsingin Kasarmitorille. Tarkoituksena on, että muistomerkki olisi Helsingin kaupungin omaisuutta ja kaupunki vastaisi sen ylläpidosta ja hoidosta.


2013 V lisätalousarvio 350 000
2013 III lisätalousarvio 2 000 000
2013 I lisätalousarvio 3 500 000
2013 talousarvio 8 570 000
2012 tilinpäätös 9 308 000
2011 tilinpäätös 9 475 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2013 vp (18.12.2013)

Momentille ehdotetaan 350 000 euron lisäystä, joka on tarkoitettu avustukseksi talvisodan kansallisen muistomerkin toteuttamiseen. Muistomerkki sijoitetaan Helsingin keskustaan ja sen alustava hinta-arvio on noin 1,5 milj. euroa. Rahoituksesta vastaavat samansuuruisilla osuuksilla valtio, Helsingin kaupunki ja Talvisotayhdistys ry.

Valiokunta pitää tärkeänä, että valtio huolehtii omalta osaltaan muistomerkin rahoituksesta ja pitää määrärahaa hankkeen etenemisen kannalta perusteltuna.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen talvisodan kansallisen muistomerkin toteuttamiseen edellyttäen, että Helsingin kaupunki ja Talvisotayhdistys ry osallistuvat hankkeeseen vähintään yhtä suurin rahoitusosuuksin kuin valtio.